Address: 17 Naberezhnaya Severnoy Dviny, Arkhangelsk 163002 Russian Federation. Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov. Office 1425

Phone / Fax: (818-2) 21-61-18
E-mail: forest@narfu.ru
http://lesnoizhurnal.ru/en/

Lesnoy Zhurnal

Physical and Mechanical Properties and the Process of Biodegradabilityof Modified Sack Paper

Версия для печати

A.I. Nazmieva, M.F. Galikhanov, L.R. Musina

Complete text of the article:

Download article (pdf, 0.5MB )

UDС

676.26

DOI:

10.17238/issn0536-1036.2017.5.150

Annotation

The paper studies the mechanical properties unmodified and modified sack paper (with the surface treatment with starch or polylactide coatings and unipolar (negative) corona discharge) and the process of their biodegradability. The polymer coating is applied by a solution method; the processing in the negative corona discharge field is carried out with a volt-age of 30 kV applied to the electrode for 30 seconds. The study of sack paper shows an in-crease of its strength characteristics when applying polymer coatings. The strength in the longitudinal (machine) direction decreases slightly and increases in the transverse direction after the processing of pulp and paper materials in the field of negative corona discharge. The decrease of mechanical properties is due to the fibers weakening because of the destruction of cellulose macromolecules, and the strength enhancement is due to the hardening of the bonding strength between the fibers. Biodegradability of pulp and paper materials is determined by the aerobic decomposition method (composting, when the decomposition of organic substances proceeds with the consumption of free oxygen or air). Sack paper completely decomposes after 3 months. When a polylactide coating is applied on it, the biodeg-radation period is reduced to 2.5 months, for the starch coating - 1.5 months. The processing of pulp-and-paper materials in corona discharge accelerates the process of biodegradation: for sack paper and paper with starch coating ? up to 1.5 months, for paper with polylactide coating - up to 2 months.

Authors

A.I. Nazmieva, Postgraduate Student
M.F. Galikhanov, Doctor of Engineering Sciences, Professor
L.R. Musina, Candidate of Engineering Sciences

Authors job

Kazan National Research Technological University, ul. K. Marksa, 68, Kazan, Republic of Tatarstan, 420015, Russian Federation; е-mail: mgalikhanov@yandex.ru, L.musina@yandex.ru, nazmievaalsu@yandex.ru

Keywords

sack paper, polylactide, starch, unipolar corona discharge, biodegradability

For citation

Nazmieva A.I., Galikhanov M.F., Musina L.R. Physical and Mechanical Prop-erties and the Process of Biodegradability of Modified Sack Paper. Lesnoy zhurnal [Forestry journal], 2017, no. 5, pp. 150–158. DOI: 10.17238/issn0536-1036.2017.5.150

References

1. Vurasko A.V., Frolova E.I., Stoyanov O.V. Povyshenie sorbtsionnykh svoystv tekhnicheskoy tsellyulozy iz nedrevesnogo rastitel'nogo syr'ya [Increase of Sorption Proper-ties of Technical Pulp from Non-Wood Vegetable Raw Materials]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Technological University], 2014, vol. 17, no. 1, pp. 41–43.
2. Gaynanova G.A., Galikhanov M.F., Musina L.R., Nazmieva A.I., Tyurikova V.V. Vliyanie poverkhnostnoy obrabotki meshochnoy bumagi polilaktidnym pokrytiem i koronnym razryadom na ee bar'ernye svoystva [Influence of Surface Treatment of Sack Paper by Polylactide Coating and Corona Discharge on Its Barrier Properties]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Technological University], 2016, vol. 19, no. 14, pp. 119–122.
3. Galikhanov M.F., Zhigaeva I.A., Minnakhmetova A.K., Deberdeev R.Ya., Muslimova A.A. Elektretnye svoystva kompozitsiy sopolimerov etilena s vinilatsetatom s krakhmalom [Electret Properties of Composite of Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer with Amylase]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena [Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Science], 2009, no. 79, pp. 115–119.
4. Galikhanov M.F., Musina L.R. Izmenenie pokazateley fiziko-mekhanicheskikh svoystv gofrokartona pri ego pokrytii polietilenom [Change оf Physical-and-Mechanical Properties оf Corrugated Board Covered with Polyethylene]. Lesnoy zhurnal [Forestry journal], 2012, no. 5, pp. 143–148.
5. Zholnerovich N.V., Chernaya N.V., Lyakh K.A. Issledovanie prochnostnykh svoystv meshochnoy bumagi [Study Strength Properties of Sack Paper]. Trudy BGTU. Ser. 4: Khimiya, tekhnologiya organicheskikh veshchestv i biotekhnologiya [Proceedings of BSTU. Ser. 4: Chemistry, Organic Substances Technology and Biotechnology], 2008, vol. 1, no. 4, pp. 280–283.
6. Karpunin I.I., Kuz'mich V.V., Balabanova T.F. Klassifikatsiya biologicheski razlagaemykh polimerov [Classification of Biodegradable Polymers]. Nauka i tekhnika [Science & Technique], 2015, no. 5, pp. 53–59.
7. Perepelkina A.A., Galikhanov M.F., Musina L.R. Vliyanie termicheskoy obrabotki i elektrofizicheskogo vozdeystviya na soprotivlenie prodavlivaniyu tsellyulozno-bumazhnogo materiala [Impact of Heat Treatment and Electrophysical Influence on the Burst Strength of Pulp and Paper Material]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Technological University], 2013, vol. 16, no. 7, pp. 113–114.
8. Ragimov Ya.G., Abasov S.A., Aliguliev R.M., Khiteeva D.M., El'mira Dzhalal kyzy. Issledovanie destruktivnykh protsessov v polietilene, proiskhodyashchikh pod deystviem elektricheskogo polya [Investigation of Destructive Processes in Polyethylene under the Action of the Electric Field]. Vysokomolekulyarnye soedineniya. Ser. B [Polymer Science. Ser. B], 1982, vol. 24, no. 6, pp. 406–409.
9. Tekhnologiya tsellyulozno-bumazhnogo proizvodstva. V 3 t. T. II. Proizvodstvo bumagi i kartona. Ch. 2. Osnovnye vidy i svoystva bumagi, kartona, fibry i drevesnykh plit [Technology of Pulp and Paper Production. In 3 Volumes. Vol. II. Manufacture of Paper and Cardboard. Part 2. The Main Types and Properties of Paper, Cardboard, Fiber and Wood Boards]. Saint Petersburg, Politekhnika Publ., 2006. 499 p. (In Russ.)
10. Azharonok V.V., Filatova I.I., Voshchula I.V., Dlugunovich V.A., Tsaryuk O.V., Gorzhanova T.N. Change in the Optical Properties of Paper when Exposed to the Magnetic Component of a High-Frequency Electromagnetic Field. Journal of Applied Spectroscopy, 2007, vol. 74, no. 4, pp. 465-471.
11. Choi S.-G., Kerr W.L. Swelling Characteristics of Native and Chemically Modified Wheat Starches as a Function of Heating Temperature and Time. Starch, 2004, vol. 56, iss. 5, pp. 181-189.
12. Galikhanov M.F., Zhigaeva I.A., Minnakhmetova A.K., Deberdeev R.Ya. Bio-degradability of Electret Polymer Materials. Russian Journal of Applied Chemistry, 2008, vol. 81, no. 7, pp. 1258-1261.
13. Lim L.-T., Auras R., Rubino M. Processing Technologies for Poly(Lactic Acid). Progress in Polymer Science, 2008, vol. 33, iss. 8, pp. 820-852.
14. Nair L.S., Laurencin C.T. Biodegradable Polymers as Biomaterials. Progress in Polymer Science, 2007, vol. 32, iss. 8-9, pp. 762-798.
15. Perepelkina A.A., Galikhanov M.F., Musina L.R. Effect of Unipolar Corona Discharges on Properties of Pulp-and-Paper Materials. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2015, vol. 51, no. 2, pp. 138-142.
Received on April 02, 2017

Physical and Mechanical Properties and the Process of Biodegradabilityof Modified Sack Paper

 

Electronic submission of articlesINDEXED IN: