Address: Naberezhnaya Severnoy Dviny, 17, Arkhangelsk 163002 Russian Federation, Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov, office 1425

Phone / Fax: 8(81-82)21-61-18
E-mail: forest@narfu.ru
http://lesnoizhurnal.ru/en/

Lesnoy Zhurnal

In memory of Anatoly M. Kirov

Версия для печати

N.N. Dovbnya, S.A. Naumov, V.K. Khlyustov, V.Ya. Bondarev, A.M. Nevidomov, V.P. Korotky, I.A. Kirov, N.G. Korotkov, V.Ya.Polovkovich, A.A. Nefedov, V.P. Smirnov, B.A. Radbil

Complete text of the article:

Download article (pdf, 0.1MB )

UDС

DOI:

Abstract

Authors

Affiliation


In memory of Anatoly M. Kirov

 

Electronic submission of articlesINDEXED IN: