Fraud Warning
We officially declare that NO MONEY from authors and members of the Editorial Board IS CHARGED! A big request to ignore spam e-mails.

Address: 17 Naberezhnaya Severnoy Dviny, Arkhangelsk 163002 Russian Federation. Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov. Office 1425

Phone / Fax: (818-2) 21-61-18
E-mail: forest@narfu.ru
http://lesnoizhurnal.ru/en/

Archive

Technical Lignosulfonates Adsorption on Hydrated Aluminum Oxide Samples

Версия для печати
Creative Commons License
These works are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

A.A. Komissarenkov, R.A. Kopnina, A.A. Pozdnyakov

Complete text of the article:

Download article (pdf, 0.5MB )

UDС

541.183:661.185.1

DOI:

10.17238/issn0536-1036.2015.6.146

Annotation

The paper examines the interaction of technical lignosulfonates with hydrated aluminum oxide and with its form containing aminoepichlorohydrin resin Vodamin-115. Sorption was
carried out in static conditions under varying reaction parameters (period, pH, concentration of lignosulfonates, sorbent mass, additives, capable of reacting with lignosulfonates to form polyelectrolyte complexes). The sorption process was monitored by a pH change, concentration of lignosulfonates and aluminum ions by photometric method and chelatometry. It was demonstrated that lignosulfonates interacted with Al2O3 and its modified forms with a wide
variation of conditions of sorption with mono- and multimolecular lignosulfonates layers formation on the sorbent surface. As exemplified in addition of a cationic polyelectrolyte, capable of forming polyelectrolyte complexes with lignosulfonates, the increase of the Al2O3 sorption properties was indicated, as in the case of aluminum salt additive, which indicated the lignosulfonates adsorption advantage in the complex with the aluminum ions. Precipitated lignosulfonates surface layer is permeable to aluminum ions formed on dissolving of the sorbent matrix. This fact provides conditions to form a complex with aluminum and its further precipitation.

Authors

A.A. Komissarenkov1, Candidate of Chemical Sciences R.A. Kopnina1, Postgraduate Student A.A. Pozdnyakov2, Deputy Director General

Authors job

1Saint Petersburg State Technological University of Plant Polymers, Ivana Chernykh st., 4, Saint Petersburg, 198095, Russian Federation; e-mail: kom-aa@yandex.ru
2Illim Gproup, Mira st., Bratsk-18, Irkutsk region, 665718, Russian Federation

Keywords

lignosulfonates, sorption, active aluminum oxide.

References

1. Afanas'ev N.I., Tel'tevskaya S.E., Makarevich N.A., Parfenova L.N. Strukturaifiziko- khimicheskiesvoystvalignosul'fonatov [Structure and Physical and Chemical Properties of Lignosulfonates]. Yekaterinburg: UrO RAN, 2005.162 p. 2. Bogomolov B.D., Sapotnitskiy S.A., Sokolov O.M., Sokolova A.A., Filippov B.С., Mariev A.A., Tiranov P.P., Tret’yakov S.I., Novozhilov E.V., Gel’fand E.D., Selyanina L.I., Borisov G.V. Pererabotkasul'fatnogoisul'fitnogoshchelokov [Processing of Sulphate and Sulphite Liquor]. Мoscow, 1989. 360 p. 3. Deyneko I.P. Utilizatsiya ligninov: dostizheniya, problemy i perspektivy [Lignin Utilization: Achievements, Problems and Perspective]. Khimiya rastitel'nogo syr'ya [Chemistry of Plant Raw Material], 2012, no. 1, pp. 5–20. 4. Ivanova E.S., Gavronskaya Yu.Yu., Stozharov V.M., Pak V.N. Vzaimosvyaz' sostava, struktury i sorbtsionnykh svoystv prirodnykh alyumosilikatov [Relation of Content, Structure and Sorption Properties of Natural Silicoaluminate]. Zhurnal obshchey khimii [Russian Journal of General Chemistry], 2014, vol. 84, no. 2, pp. 185–188. 5. Kirsanov V.A., Tyurin E.G. Razvitie sul'fittsellyuloznogo proizvodstva Rossii s tochki zreniya Kiotskogo protokola [Evolution of Russian Sulphite Celluloce Manufacture From Kyoto Protocol Point of View]. Ekologiya i promyshlennost' Rossii [Ecology and Industry of Russia], 2006, no. 8, pp. 39–41. 6. Komissarenkov A.A., Lukanina T.L. Izuchenie protsessa modifitsirovaniya kaolina ionami alyuminiya [Study of Kaolin Modification Process by Aluminum Ions]. Lesnoy zhurnal, 2013, no. 3, pp. 114–119. 7. Komissarenkov A.A., Lukanina T.L. Primenenie lignosul'fonatov v proizvodstve gazetnoy bumagi [Lignosulfonate Application in Newsprint Manufacture]. Rossiyskiy Khimicheskiy Zhurnal – Zhurnal Rossiyskogo khimicheskogo obshchestva im. D.I. Mendeleeva, 2011, vol. 55, no. 1, pp. 45–49. 8. Komissarenkov A.A., Pruglo G.F. Sintez i izuchenie svoystv tekhnicheskogo sorbenta na osnove otkhodov proizvodstva bumagi [Synthesis and Study of Technical Sorbent Properties on Paper Mill Rejection Base]. Tsellyuloza. Bumaga. Karton [Pulp. Paper. Board], 2009, no. 4, pp. 44–46. 9. Leithe W. Die Analyse der organischen Verunreinigungen in Trink-, Brauch- und Abw?ssern. Stuttgart, 1972. 172 p. 10. Luk'yanova V.V., Bondarenko S.V., Tarasevich Yu.I., Malysh G.N., Zhukova A.I. Adsorbtsiya ful'vokisloty na kaolinitovykh sorbentakh, modifitsirovannykh polioksikationami alyuminiya [The Adsorption of Fulvic Acid on Kaolinite Sorbents Modified by Aluminum Polyoxy Cations]. Khimiya i tekhnologiya vody [Journal of Water Chemistry and Technology], 2005, vol. 27, no. 5, pp. 415–425. 11. Savina A.L. Opredelenie alyuminiya v pit'evoy vode [Aluminum Determination in Drinking Water]. Energetik, 1977, no. 3, pp. 25–26. 12. Salyamon G.S., Petrova N.A. Sposob kolichestvennogo opredeleniya kationogennykh sinteticheskikh poverkhnostno-aktivnykh alkilaminov [Method of Quantative Determination of Synthetic Surfactants Alkylamines]. Certificate of authorship no. 345432, 1972. 13. Sapotnitskiy S.A., Kryukova L.I., Mitrofanova L.M., Solodukhina L.G. Strukturnye osobennosti lignosul'fonata alyuminiya [Structural Features of Aluminum Lignosulfonate]. Khimiya drevesiny, 1988, no. 3, pp. 76–82. 14. Schwarzenbach G., Flaschka H. Die komplexometrische Titration. Stuttgart, 1965. 15. Shul'ga N.V., Kut'ko I.P., Martynov V.A. Kompleksoobrazovanie v vodnykh rastvorakh lignosul'fonatov [Complex Formation in Water Solution of Lignosulfonates]. Zhurnal prikladnoy khimii [Russian Journal of Applied Chemistry], 2010, vol. 83, no. 5, p. 854–857. Received on April 27, 2015

Technical Lignosulfonates Adsorption on Hydrated Aluminum Oxide Samples

 

INDEXED IN: