Address: 17 Naberezhnaya Severnoy Dviny, Arkhangelsk 163002 Russian Federation. Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov. Office 1425

Phone / Fax: (818-2) 21-61-18
E-mail: forest@narfu.ru
http://lesnoizhurnal.ru/en/

RussianEnglishArchive

Extraction of Valuable Components from Forest Residues

Версия для печати
Creative Commons License
These works are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

А.V. Safina, N.F. Timerbaev, D.F. Ziatdinova, G.R. Arslanova

Complete text of the article:

Download article (pdf, 0.7MB )

UDС

674.816

DOI:

10.17238/issn0536-1036.2018.1.109

Abstract

Currently, woody green is a waste and has no useful application in forestry enterprises. However, it includes components that can be used in the pharmaceutical, food and cosmetic industries. The paper discusses the methods and hardware design of extracting valuable components from green of coniferous and hardwood species developed at the Department of Wood Materials Processing at the Kazan National Research Technological University. Since woody green containing vitamins and minerals is a raw material for the production of feed flour, we have developed and patented the technology of its complex processing with the extraction of valuable components by water steam at a temperature of 165 ºС. Feed flour and bioactive substances are the finished products obtained with the help of this technology. Many bioactive substances are not resistant to high temperatures; therefore, for the qualitative extraction of them, a plant for processing coniferous extract from woody green mass has been developed. The process takes place in a cylindrical container at a temperature of 40...50 ºС, with the use of superheated steam as an extractant. This temperature range provides the maximum yield of bioactive substances. When extracting, the amount of extractant is several times higher than the amount of raw materials. In this connection, we propose a processing line that allows reusing the spent extractant. The main equipment of this line is the extractor, evaporators, mixing condenser, refrigerating compressor unit and recuperative heat exchanger. The presented development allows the rational use of forest residues with obtaining of valuable components. This technology can be applied at the enterprises of the forest industry complex.

Authors

А.V. Safina, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
N.F. Timerbaev, Doctor of Engineering Sciences, Professor
D.F. Ziatdinova, Doctor of Engineering Sciences, Professor
G.R. Arslanova, Graduate Student

Affiliation

Kazan National Research Technological University, ul. K. Marksa, 68, Kazan, 420015, Russian Federation; e-mail: safin@kstu.ru, cpekgeu@gmail.com, ziatdinova2804@gmail.com, 94arslanovagulshat@mail.ru

Keywords

extraction, woody green, extractant, essential oil, pulp, autohydrolysis, bioactive substance

For citation

Safina А.V., Timerbaev N.F., Ziatdinova D.F., Arslanova G.R. Extraction of Valuable Components from Forest Residues. Lesnoy zhurnal [Forestry journal], 2018, no. 1, pp. 109–119. DOI: 10.17238/issn0536-1036.2018.1.109

References

1. Aksel'rud G.A., Lysyanskiy V.M. Ekstragirovanie. Sistema tverdoe telo – zhidkost' [Extraction. The Solid-Liquid System]. Leningrad, Khimiya Publ., 1974. 256 p. (In Russ.)
2. Arslanova G.R., Al'mukhametov R.C., Shakirov A.R. Poluchenie biologicheski aktivnykh veshchestv iz drevesiny osiny metodom ekstraktsii [Preparation of Bioactive Sub-stances from Aspen Wood by the Extraction Method]. Voronezh, VSUET Publ., 2016. 624 p. (In Russ.)
3. Voronin A.E. Ustanovka dlya ekstraktsii drevesnoy zeleni khvoynykh porod [Plant for the Woody Green Extraction of Coniferous Species]. Materialy mezhdunar. foruma molodezhi «Molodezh' i sel'skokhozyaystvennaya tekhnika v XXI v.» [Proc. Intern. Youth Forum “Youth and Agricultural Machinery in the 21st Century”]. Kharkiv, 2008. 137 p. (In Russ.)
4. Voronin A.E. Pererabotka drevesnoy zeleni khvoynykh porod vodyanym parom v srede izbytochnogo davleniya: avtoref. dis. ... kand. tekhn. nauk [Processing of Woody Green of Coniferous Species by Water Vapor in an Excess Pressure Environment: Cand. Eng. Sci. Diss. Abs.]. Kazan, 2013. 16 p.
5. Gaynullina D.Sh. Razrabotka tekhnologii delignifikatsii aktivirovannoy drevesiny: avtoref. dis. ... kand. tekhn. nauk [Development of the Delignification Technology of Acti-vated Wood: Cand. Eng. Sci. Diss. Abs.]. Kazan, 2015. 16 p.
6. Golodovskiy A.M. Teoreticheskie osnovy proizvodstva rastitel'nykh masel [Theo-retical Bases of Vegetable Oils Production]. Moscow, Pishchepromizdat Publ., 1958. 446 p. (In Russ.)
7. Grebinskiy S.O. Biokhimiya rasteniy [Phytochemistry]. Lviv, Lviv University Publ., 1975. 278 p. (In Russ.)
8. Gur'yanov A.I. Modelirovanie i konstruirovanie kolonnykh intensifitsirovannykh ekstraktorov na osnove strukturnogo podkhoda: avtofer. dis. ... d-ra tekhn. nauk [Modeling and Design of Column Intensified Extractors Based on the Structural Approach: Dr. Eng. Sci. Diss. Abs.]. Kazan, 1996. 32 p.
9. Ziatdinova D.F., Prosvirnikov D.B., Safin R.G., Baygil'deeva E.I. Kompleksnaya pererabotka drevesnykh otkhodov parovzryvnym metodom v apparate vysokogo davleniya [Complex Processing of Wood Wastes by the Steam-Explosion Method in a High-Pressure Apparatus]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Techno-logical University], 2011, no. 2, pp. 124–131.
10. Ziatdinova D.F., Safin R.G., Gaynullina D.Sh. Gipoteticheskaya skhema protsessov fiziko-khimicheskoy pererabotki drevesnykh materialov, soprovozhdayush-chikhsya vybrosami vrednykh veshchestv v atmosferu [Hypothetical Scheme of Physical and Chemical Processing of Wood Materials, Accompanied by Harmful Substances Emis-sions into the Atmosphere]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Technological University], 2013, vol. 16, no. 6, pp. 43–45.
11. Ziatdinova D.F., Safin R.G., Prosvirnikov D.B. Izvlechenie primesey iz drevesnovoloknistoy massy, poluchennoy pri obrabotke lignotsellyuloznogo materiala vysokotemperaturnym parovzryvnym avtogidrolizom [Extraction of Impurities from Wood-Fiber Pulp Obtained by Lignocellulosic Material Processing with High-Temperature Steam-Explosion Auto-Hydrolysis]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Technological University], 2011, no. 12, pp. 70–77.
12. Ziatdinova D.F., Safin R.G., Prosvirnikov D.B. Issledovanie vliyaniya vysoko-temperaturnoy obrabotki na svoystva produktov, poluchennykh metodom parovzryvnogo gidroliza lignotsellyuloznogo materiala [Investigation of the Influence of High-Temperature Treatment on the Properties of Products Obtained by the Steam-Explosion Hydrolysis of Lignocellulosic Material]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Technological University], 2011, no. 12, pp. 58–66.
13. Ziatdinova D.F., Safin R.G., Prosvirnikov D.B. Razrabotka opytno-promyshlennoy ustanovki dlya razdeleniya lignotsellyuloznogo materiala na komponenty metodom vysokotemperaturnogo parovogo gidroliza [Development of a Pilot Plant for Sep-arating Lignocellulosic Material into Components by High-Temperature Steam Hydrolysis]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Technological Uni-versity], 2011, no. 12, pp. 93–101.
14. Kolesnikova R.D., Tagil'tsev Yu.G. Efirnye masla dal'nevostochnykh drevesnykh rasteniy [Essential Oils of Far Eastern Woody Plants]. Khabarovsk, Far East For. Res. Inst. Publ., 1999. 288 p. (In Russ.)
15. Lysyanskiy V.M. Protsess ekstraktsii sakhara iz svekly. Teoriya i raschet [The Extracting Process of Sugar from Beet. Theory and Calculation]. Moscow, Pishchevaya promyshlennost' Publ., 1973. 224 p. (In Russ.)
16. Safin R.G., Ziatdinova D.F., Safin R.R., Razumov E.Yu., Timerbaev N.F., Valiev F.G., Prosvirnikov D.B., Kaynov P.A., Khasanshin R.R., Voronin A.E. Reaktor dlya nepreryvnogo avtogidroliza [Reactor for Continuous Autohydrolysis]. Patent RF, no. 2143044, 2011.
17. Safin R.R., Voronin A.E., Safin R.G., Bashkirov V.N., Voronin E.K., Timerbaev N.F., Akhmetova D.A., Ziatdinova D.F. Ustanovka dlya polucheniya khvoynogo ekstrakta [Plant for Coniferous Extract Production]. Patent RF, no. 2351642, 2009.
18. Kaptina A.V., Kanarskiy A.V., Shurgin A.V. et al. Sposob polucheniya ekstrakta iz rasteniy roda salix [The Method of Extract Production from Plants of the Genus Salix]. Patent RF, no. 2391408, 2010.
19. Safin R.R., Voronin A.E., Safin R.G., Razumov E.Yu., Voronin E.K., Kaynov P.A., Timerbaev N.F., Ziatdinova D.F. Sposob kompleksnoy pererabotki drevesnoy zeleni [The Method for Complex Processing of Woody Green]. Patent RF, no. 2404238, 2010.
20. Safin R.R., Safin R.G., Prosvirnikov D.B. et al. Sposob polucheniya sul'fatnoy tsellyulozy [The Method of Sulfate Cellulose Production]. Patent RF, no. 2425917, 2011.
21. Safin R.R., Safin R.G., Prosvirnikov D.B. et al. Sposob polucheniya sul'fatnoy tsellyulozy [The Method of Sulfate Cellulose Production]. Patent RF, no. 2437972, 2011.
22. Ziatdinova D.F., Safin R.G., Prosvirnikov D.B. et al. Ustanovka dlya polucheniya tekhnicheskoy tsellyulozy vzryvnym metodom [Plant for the Technical Pulp Production by the Explosive Method]. Patent RF, no. 2464367, 2012.
23. Ponomarev V.D. Ekstragirovanie lekarstvennogo syr'ya [Extraction of Drug Raw Materials]. Moscow, Meditsina Publ., 1976. 202 p. (In Russ.)
24. Prosvirnikov D.B. Sovershenstvovanie tekhniki i tekhnologii protsessa vysoko-temperaturnoy parovzryvnoy obrabotki drevesnykh otkhodov: avtoref. dis. ... kand. tekhn. nauk [Technological Advancement of the Process of High-Temperature Steam and Explo-sive Treatment of Wood Waste: Cand. Eng. Sci. Diss. Abs.]. Kazan, 2013. 16 p.
25. Prosvirnikov D.B., Akhmetshin I.R., Gaynullina D.Sh., Prosvirnikova T.D. Sposoby polucheniya i oblasti primeneniya poroshkovoy tsellyulozy [Methods of Produc-tion and Application of Powdered Cellulose]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo uni-versiteta [Herald of Kazan Technological University], 2014, vol. 17, no. 17, pp. 109–112.
26. Prosvirnikov, D.B., Akhmetshin I.R., Gaynullina D.Sh., Prosvirnikova T.D. Razrabotka apparaturnogo oformleniya tekhnologii nepreryvnogo polucheniya poroshkovoy tsellyulozy [Development of Hardware Design for the Continuous Production Technology of Powdered Cellulose]. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Herald of Kazan Technological University], 2015, vol. 18, no. 11, pp. 156–159.
27. Repyakh S.M., Rubchevskaya L.P. Khimiya i tekhnologiya pererabotki drevesnoy zeleni [Chemistry and Technology of Woody Green Processing]. Krasnoyarsk, KSEA Publ., 1994. 320 p. (In Russ.)
28. Saldaev V.A., Prosvirnikov D.B. Konstruktsiya gidrozatvora v reaktore dlya pa-rovzryvnoy obrabotki lignotsellyuloznogo materiala [The Design of the Hydraulic Lock in the Reactor for the Steam-Explosion Treatment of Lignocellulosic Material]. Materialy 3-y Vseros. stud. nauch.-tekhn. konf. «Intensifikatsiya teplo-massoobmennykh protsessov, promyshlennaya bezopasnost' i ekologiya» [Proc. 3rd All-Russ. Student Sci. Eng. Conf. “Intensification of Heat-Mass-Exchange Processes, Industrial Safety and Ecology”]. Kazan, 2012, pp. 96–97. (In Russ.)
29. Safin R.R., Voronin A.E., Razumov E.Yu. Ustanovka dlya pererabotki otkhodov drevesnykh proizvodstv [Wood Waste Processor]. Voprosy sovremennoy nauki i praktiki [Problems of Contemporary Science and Practice. Vernadsky University], 2009, vol. 19, no. 5, pp. 82–86.
30. Turetskova V.F., Lobanova I.Yu., Rassypnova S.S., Talykova N.M. Osina obyknovennaya kak perspektivnyy istochnik polucheniya preparatov protivoyazvennogo i protivovospalitel'nogo deystviya [Populus tremula L. as a Perspective Source of Prepara-tions Antiulcerous and Anti-Inflammatory Activity]. Byulleten' sibirskoy meditsiny [Bulletin of Siberian Medicine], 2011, vol. 10, no. 5. pp. 106–111.
31. Yudkevich Yu.D., Vasil'ev S.N., Yagodin V.I. Poluchenie khimicheskikh produk-tov iz drevesnykh otkhodov [Chemical Products Production from Wood Waste]. Saint Pe-tersburg, SPbFTA Publ., 2002. 84 p. (In Russ.)
32. Yagodin V.I. Osnovy khimii i tekhnologii pererabotki drevesnoy zeleni [Funda-mentals of Chemistry and Technology of Woody Green Processing]. Leningrad, LSU Publ., 1981. 244 p. (In Russ.)
33. Al-Dajani W.W., Tschiner U.W. Pre-extraction of Hemicelluloses and Subse-quent Kraft Pulping. Part I. Alkaline Extraction. Tappi J., 2008, vol. 7, iss. 6, pp. 3‒8.
34. Dietrich F., ed. Wood: Chemistry, Ultrastructure, Reactions. Berlin; New York, Walter de Gruyter Publ., 1989. 613 p.
35. Fišerová M., Opálená E. Hemicellulose Extraction from Beech Wood with Water and Alkaline Solutions. Wood Research, 2012, vol. 57, no. 4, pp. 505‒514.
36. Harkin J.M., Rowe J.W. Bark and Its Possible Uses. Res. Note FPL; 091, 1971. 56 p.
37. Krasutsky P.A. Birch Bark Research and Development. Natural Product Reports, 2006, vol. 23, no. 6, pp. 919‒942.
38. Liu Sh. Woody Biomass: Niche Position as a Source of Sustainable Renewable Chemicals and Energy and Kinetics of Hot-Water Extraction/Hydrolysis. Biotechnology Advances, 2010, vol. 28, iss. 5, pp. 563‒582.
39. Mosier N., Wyman Ch., Dale B., Elander R., Lee Y.Y., Holtzapple M., Ladisch M. Features of Promising Technologies for Pretreatment of Lignocellulosic Biomass. Biore-source Technology, 2005, vol. 96, iss. 6, pp. 673–686.
40. Heiska S. The Yield and Cultivation Reliability of Herbal Willow: PhD Diss. Bi-ology (PDF). Joensuu, Finland, 2007. 88 p.
41. Van Oijen D., Feijen M., Hommel P., den Ouden J., de Waal R. Effects of Tree Species Composition on Within-Forest Distribution of Understorey Species. Applied Vege-tation Science, 2005, vol. 8, iss. 2, pp. 155–166.
42. Vakkilainen E. Chemical Recovery. Chemical Pulping – Papermaking Science Technology. Book 6B. Ed. by J. Gullichsen, C.-J. Fogelholm. Helsinki, Finland, Fapet Oy and Tappi Press, 1999, ch. 11. 247 p.
43. Whigham D.F. Ecology of Woodland Herbs in Temperate Deciduous Forests. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics, 2004, vol. 35, pp. 583–621.

Received on October 04, 2017


Extraction of Valuable Components from Forest Residues

 

Make a Submission


ADP_cert_2024.png

Lesnoy Zhurnal (Russian Forestry Journal) was awarded the "Seal of Recognition for Active Data Provider of the Year 2024"

INDEXED IN: 


DOAJ_logo-colour.png

logotype.png

Логотип.png