Address: 17 Naberezhnaya Severnoy Dviny, Arkhangelsk 163002 Russian Federation. Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov. Office 1425

Phone / Fax: (818-2) 21-61-18
E-mail: forest@narfu.ru
http://lesnoizhurnal.ru/en/

RussianEnglishArchive

The Effect of Long-Term Mineral Fertilizers Treatment on the Pine Diameter Growth at Plantings in the Burnt Clear-Cuts with Sandy Soils. I. The Consequence of the 30-Year Annual Treatment ofPotash Fertilizers on the Pine Diameter Growth and Wood Quality

Версия для печати
Creative Commons License
These works are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

A.I. Sokolov, A.N. Pekkoev, V.A. Kharitonov

Complete text of the article:

Download article (pdf, 0.9MB )

UDС

630*232.33

DOI:

10.17238/issn0536-1036.2016.6.42

Abstract

The paper considers the problem of restoration of forest communities, destroyed by timber harvesting and subsequent fires. The study object was a 53-year-old pine crop seeded in 1961 in a burnt clear-cut of the heather type with sandy soils. The work objective was the research of the aftereffect of the 30-year annual potash fertilizers treatment on the pine di-ameter growth and wood quality. The fertilizers (potassium chloride (K), superphosphate (P), urea (N)) were applied annually from 1967 to 1996. The experimental design was: con-trol (without fertilization), K, PK, NK. The aftereffect of potash chloride on the increment of the basal area growth of a tree stem, which was more informative than the increase in diameter, was observed until the end of the investigations. The effectiveness of the potassi-um aftereffect on the average periodic mean annual basal area growth was significantly higher than at the period of supplementary fertilizers. Over the entire observation period (from the age of 15 years to 53 years) the potash fertilizer provided an increase in the basal area of an average tree by a factor of 1.2 compared to the control indicator. However, the phosphate-potassium (by a factor of 1.7) and nitrogen-potash (by a factor of 1.9) fertilizers proved to be more effective. The annual potash chloride application for 30 years had not affected significantly on the average number of layers in 1 cm of wood and the average ra-dial increment. The addition of phosphorus and nitrogen to the fertilizers deteriorated the studied parameters, but simultaneously caused the increase in the proportion of latewood. Nitrogen-potash fertilizers provided the maxima of a mean diameter and a growing stock but reduced the wood density.

Authors

A.I. Sokolov, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor A.N. Pekkoev, Candidate of Agricultural Sciences, Research Officer V.A. Kharitonov, Management Engineer

Affiliation

Forestry Research Institute of Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Pushkinskaya ul., 11, Petrozavodsk, 185910, Russian Federation; e-mail: alexander.sokolov@krc.karelia.ru, pek-aleksei@list.ru, haritonov@krc.karelia.ru

Keywords

pine crop, forest fire, wood macrostructure, mineral fertilizer, burnt clear-cut, latewood, radial increment

For citation

Sokolov A.I., Pekkoev A.N., Kharitonov V.A. The Effect of Long-Term Mineral Fertilizers Treatment on the Pine Diameter Growth at Plantings in the Burnt Clear-Cuts with Sandy Soils. I. The Consequence of the 30-Year Annual Treatment of Potash Fertilizers on the Pine Diameter Growth and Wood Quality. Lesnoy zhurnal (Forestry journal), 2016, no. 6, pp. 42–55. DOI: 10.17238/issn0536-1036.2016.6.42

References


1. Antonov A.M. Izmenchivost' makrostroeniya drevesiny sosny, vyrashchennoy s primeneniem udobreniy [Wood Macrostructure Variability of Pine Grown with the Use of Fertilizers]. Vestnik KrasGAU [the Bulletin of KrasGAU], 2015, no. 1, pp. 179–183.
2. Baglay A.N., Strukov V.I. Mineral'nye udobreniya kak faktor povysheniya produktivnosti kul'tur sosny [Mineral Fertilizers as a Productivization Factor of Pine Crops]. Lesnoy zhurnal, 1972, no. 5, pp. 16–20.
3. Buzykin A.I., Dashkovskaya I.S., Pshenichnikova L.S., Sukhovol'skiy V.G. Reak-tsiya sosny na izmenenie azotnogo pitaniya [Pine Reaction to the Change of Nitrogen Nutri-tion]. Ekologicheskie problemy Severa [Ecological Problems of the North]. Arkhangelsk, 2003, vol. 6, pp. 91–97.
4. Zaklyuchenie Obshchestvennoy komissii po rassledovaniyu prichin i posledstviy prirodnykh pozharov v Rossii v 2010 g. [Conclusion of the Public Commission for the In-vestigation of the Causes and Consequences of Wildfires in Russia in 2010]. Available at: http://www.yabloko.ru/mneniya_i_publikatsii/2010/09/14.
5. Kazimirov N.I., Volkov A.D., Zyabchenko S.S., Ivanchikov A.A., Morozova R.M. Obmen veshchestv i energii v sosnovykh lesakh Evropeyskogo Severa [Metabolism and En-ergy Change in Pine Forests of the European North]. Leningrad, 1977. 304 p.
6. Kozlov V.A. Izmenenie struktury drevesiny pod vliyaniem vneseniya mineral'nykh udobreniy [Changing of the Wood Structure Under the Influence of Mineral Fertilizers]. Vliyanie usloviy proizrastaniya i lesokhozyaystvennykh meropriyatiy na svoystva drevesiny i tsellyulozy [The Effect of Growing Conditions and Forest Management Activities on Wood and Pulp Properties]. Petrozavodsk, 1980, pp. 55–71. 7. Korchagov S.A., Gribov S.E., Klyukvina N.A., Avdeev Yu.M., Shchekalev R.V. Vliyanie rubok ukhoda, vneseniya udobreniy i ikh kompleksnogo ispol'zovaniya na svoystva drevesiny sosny v kul'turakh [Impact of Thinning, Fertilizer Application and Their Integrated Use on Wood Properties in Pine Cultures]. Vestnik Moskovskogo gosudarstven-nogo universiteta lesa – Lesnoy vestnik [Moscow State Forest University Bulletin – Lesnoy Vestnik], 2009, no. 1(64), pp. 95–99.
8. Koshel'kov S.P. Rezhim pitaniya sosnovykh drevostoev yuzhnoy taygi [Nutrition Regime of Pine Stands in the Southern Taiga]. Lesovedenie [Russian Journal of Forest Sci-ence], 1967, no. 4, pp. 64–70.
9. Krutov V.I. Gribnye bolezni khvoynykh porod v iskusstvennykh tsenozakh taezhnoy zony Evropeyskogo Severa SSSR [Fungal Diseases of Conifers in Artificial Cenoses of the Taiga Zone of the European North of the USSR]. Petrozavodsk, 1989. 208 p.
10. Krutov V.I., Volkova I.P., Kiviniemi S.N., Timofeev A.V. Vliyanie udobreniy na sokhrannost' kul'tur sosny i rasprostranenie gribnykh bolezney i entomovrediteley [The Ef-fect of Fertilizers on the Conservation of Pine Plantations and Spread of Fungal Diseases and Pests]. Povyshenie effektivnosti lesovosstanovitel'nykh meropriyatiy na Severe [Improv-ing the Efficiency of Reforestation in the North]. Petrozavodsk, 1977, pp. 93–112.
11. Kulikova V.K. Izmenenie agrokhimicheskikh svoystv pochv pri vnesenii miner-al'nykh udobreniy [Changes of the Soil Agrochemical Properties in Fertilizing]. Povyshenie effektivnosti lesovosstanovitel'nykh meropriyatiy na Severe [Improving the Efficiency of Reforestation in the North]. Petrozavodsk, 1977, pp. 24–41.
12. Lyr H., Polster H., Fiedler H.J. Geh?lzphysiologie. Vienna, 1967.
13. Luganskiy N.A., Shavronskiy V.A., Godovalov G.A., Zaparanyuk A.E. Primenenie mineral'nykh udobreniy v sosnyakakh Srednego Urala [Application of Mineral Fertilizers in the Pine Forests in the Middle Urals]. Problemy povysheniya produktivnosti lesov i perekhoda na nepreryvnoe ratsional'noe lesopol'zovanie v svete resheniy XXVI s"ezda KPSS [The Problems of Productivization of Forests and the Transition to the Contin-uous Sustainable Forest Management in the Context of Decisions of the 26th Congress of the CPSU]. Arkhangelsk, 1983, pp. 121–122.
14. Morozova R.M., Fedorets N.G. Sovremennye protsessy pochvoobrazovaniya v khvoynykh lesakh Karelii [Current Soil Formation Processes in the Coniferous Forests of Karelia]. Petrozavodsk, 1992. 282 p.
15. Ronkonen N.I., Kulikova V.K. Vliyanie udobreniy na razvitie napochvennogo pokrova [The Effect of Fertilizers on the Ground Cover Development]. Povyshenie effek-tivnosti lesovosstanovitel'nykh meropriyatiy na Severe [Improving the Efficiency of Refor-estation in the North]. Petrozavodsk, 1977, pp. 42–52.
16. Stepanenko I.I. Vliyanie udobreniy na anatomicheskoe stroenie drevesiny sosny v raznykh tipakh lesa [The Effect of Fertilizers on the Anatomical Structure of Pine Wood in Different Forest Types]. Lesnoy zhurnal, 2000, no. 4, pp. 129–134.
17. Stepanenko I.I. Povyshenie produktivnosti sosnovykh nasazhdeniy v rezul'tate vneseniya mineral'nykh udobreniy [Increasing Productivity of Pine Stands by Mineral Ferti-lizers Application]. Lesnoy zhurnal, 2005, no. 4, pp. 61–69.
18. Suvorov V.I. Fiziologicheskoe deystvie mineral'nykh udobreniy na sosnu i el' v kul'turakh na vyrubkakh [The Physiological Effect of Mineral Fertilizers on Pine and Spruce in Crops in Fellings]. Primenenie mineral'nykh udobreniy v lesnom khozyaystve [The Use of Mineral Fertilizers in Forestry]. Minsk, 1974, pp. 61–65.
19. Fedorets N.G., Morozova R.M., Sin'kevich S.M., Zagural'skaya L.M. Otsenka produktivnosti lesnykh pochv Karelii [Evaluation of Forest Soil Productivity in Karelia]. Petrozavodsk, 2000. 195 p.
20. Chumak N.F. Mikorizy sosny na peschanykh pochvakh v svyazi s primeneniem udobreniy: avtoref. dis. … kand. biol. nauk [Mycorrhizae of Pine on Sandy Soils due to the Application of Fertilizers: Cand. Biol. Sci. Diss. Abs.]. Petrozavodsk, 1981. 25 p.
21. Shubin V.I. Vliyanie udobreniy na rost kul'tur sosny na peschanykh pochvakh [The Effect of Fertilizers on the Pine Crops Growth on Sandy Soils]. Povyshenie effek-tivnosti lesovosstanovitel'nykh meropriyatiy na Severe [Improving the Efficiency of Refor-estation in the North]. Petrozavodsk, 1977, pp. 66–77.
22. Shubin V.I., Geles I.S., Krutov V.I., Morozova R.M., Sokolov A.I. Povyshenie proizvoditel'nosti kul'tur sosny i eli na vyrubkakh [The Improvement in the Productivity of Pine and Spruce Crops in Fellings]. Petrozavodsk, 1991. 176 p.
23. Shutov I.V., Maslakova E.L., Markova I.A. et al. Lesnye plantatsii (Uskorennoe vyrashchivanie eli i sosny) [Forest Plantations (a Quickened Growth of Spruce and Pine)]. Moscow, 1984. 248 p.
24. Haapanen T., Hari P., Kellomaki S. Effect of Fertilization and Thinning on Radi-al Growth of Scots Pine. Silva Fennica, 1979, vol. 13(2), pp. 184–189.
25. Jacobson S., Pettersson F. Growth Responses Following Nitrogen and N-P-K-Mg Additions to Previously N-Fertilized Scots Pine and Norway Spruce Stands on Mineral Soils in Sweden. Canadian Journal of Forest Research, 2001, vol. 31(5), pp. 899–909.
26. Makinen H., Uusvaara O. Effect of Fertilization on the Branchiness and Wood Quality of Scots Pine. Folia forestalia, 1992, vol. 801.
Received on March 01, 2016

The Effect of Long-Term Mineral Fertilizers Treatment on the Pine Diameter Growth at Plantings in the Burnt Clear-Cuts with Sandy Soils. I. The Consequence of the 30-Year Annual Treatment ofPotash Fertilizers on the Pine Diameter Growth and Wood Quality

 

Make a Submission


ADP_cert_2024.png

Lesnoy Zhurnal (Russian Forestry Journal) was awarded the "Seal of Recognition for Active Data Provider of the Year 2024"

INDEXED IN: 


DOAJ_logo-colour.png

logotype.png

Логотип.png