Address: 17 Naberezhnaya Severnoy Dviny, Arkhangelsk 163002 Russian Federation. Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov. Office 1425

Phone / Fax: (818-2) 21-61-18
E-mail: forest@narfu.ru
http://lesnoizhurnal.ru/en/

RussianEnglishArchive

The Post-Fire Transformationof Forest Stand Рhytomass in Plantations of the Lower Angara Region

Версия для печати
Creative Commons License
These works are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

G.A. Ivanova, S.V. Zhila, E.A. Kukavskaya, V.A. Ivanov

Complete text of the article:

Download article (pdf, 0.5MB )

UDС

630*465

DOI:

10.17238/issn0536-1036.2016.6.17

Abstract

Forest fires affect on tree stands during combustion and for a long period after a fire. The work objective is an assessment and monitoring of the transformation of stand phytomass under the impact of large-scale experimental forest fires of varying intensity in pine and larch forests of the Lower Angara region, Krasnoyarsk Krai. Stand phytomass is estimated by the enumeration sur-vey method of the model trees according to the diameter classes. A five-years monitoring of stand phytomass changes after fires of varying intensity has been carried out. A link of pine and larch phytomass and their individual fractions with morphological features and the tree age has been revealed. Up to 90 % of tree mortality happens in the first 2–3 years after a fire. The close link between the fire intensity and the amount of post-fire tree mortality is established. 3 years later after a fire of high intensity in the pine forest the tree mortality reached 62 %, after the mid-dle and low intensity fires – 22 and 17 % respectively of the total number of trees. The mortality of the first layer trees in the larch stands after the fire of high intensity was 49 %, after the middle and low intensity fires – 35 and 20 % respectively. The mortality of the second layer trees in the larch stands varied from 18…34 % after the low intensity fires, and reached up to 62 % and 100 % after the middle and high intensity fires, respectively. The phytomass of living trees de-creased after the fires by 16…62 % in the pine stands and by 15…50 % in the larch forests 30 depending on the fire intensity. The post-fire dynamics of the aboveground stand phytomass in the pine and larch forests was determined by the fire intensity. The fires contribute to the phytomass redistribution of living trees into mortmass that increases as a result of the tree mortality, needle litter and cladoptosis from the trees damaged by fires.

Authors

G.A. Ivanova, Doctor of Biological Sciences, Leading Researcher S.V. Zhila, Candidate of Biological Sciences, Research Assistant E.A. Kukavskaya, Candidate of Biological Sciences, Research Officer V.A. Ivanov, Doctor of Agricultural Sciences, Professor

Affiliation

V.N. Sukachev Institute of Forest of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Akademgorodok 50/28, Krasnoyarsk, 660036, Russian Federation; e-mail: institute_forest@ksc.krasn.ru, gaivanova@ksc.krasn.ru

Keywords

south-taiga pine and larch forest, forest fire, fire intensity, stand phytomass, Lower Angara region.

For citation

Ivanova G.A., Zhila S.V., Kukavskaya E.A., Ivanov V.A. The Post-Fire Trans-formation of Forest Stand Рhytomass in Plantations of the Lower Angara Region. Lesnoy zhurnal (Forestry journal), 2016, no. 6, pp. 17–32. DOI: 10.17238/issn0536-1036.2016.6.17

References


1. Alekseev V.A., Berdsi R.A. Uglerod v ekosistemakh lesov i bolot Rossii [Carbon in the Forest and Bog Ecosystems of Russia]. Krasnoyarsk, 1994. 218 p.
2. Artem'eva N.V., Buzykin A.I., Ismagilov A.M., Kofman G.B. Otsenka produk-tivnosti drevostoya [Estimation of Stand Productivity]. Faktory produktivnosti lesa [Forest Productivity Factors]. Novosibirsk, 1989. 156 p.
3. Voinov G.S., Sofronov M.A. Prognozirovanie otpada v drevostoyakh posle ni-zovykh pozharov [The Loss of Growing Forest Prediction in the Stands After Surface Fires]. Sovremennye issledovaniya tipologii i pirologii lesa [Current Research of Typology and Forest Fire Science]. Arkhangelsk, 1976, pp. 115–121.
4. Gordina N.P. Prostranstvennaya struktura i produktivnost' sosnyakov Nizhnego Eniseya [The Spatial Structure and Productivity of Pine Forests of the Lower Yenisei]. Krasnoyarsk, 1985. 128 p.
5. Gusev V.G., Lopukhova E.L., Dubovyy V.K. Klassifikatsiya i obshchie svoystva lesnykh goryuchikh materialov [Classification and the General Properties оf Wood Combus-tible Materials]. Lesnoy zhurnal, 2012, no. 1, pp. 134–145.
6. Evdokimenko M.D. Zhiznesposobnost' derev'ev posle nizovogo pozhara [Trees Viability After Surface Fires]. Voprosy lesnoy pirologii [Forest Pyrology Issues]. Krasno-yarsk, 1974, pp. 167–196.
7. Evdokimenko M.D. Ognevye povrezhdeniya sosnyakov rododendronovykh v Za-baykal'e [Fire Damage of Rhododendron Pine Forests in Transbaikalia]. Problemy lesnoy pirologii [Problems of Forest Pyrology]. Krasnoyarsk, 1975, pp. 207–220.
8. Zhukov A.B., Korotkov I.A., Kutaf'ev V.P., Nazimova D.I., Savin S.P., Cherebni-kova Yu.S. Lesa Krasnoyarskogo kraya [Forests of the Krasnoyarsk Region]. Lesa SSSR [Forests of the USSR]. Moscow, 1969, pp. 248–320.
9. Ivanova G.A. Zonal'no-ekologicheskie osobennosti lesnykh pozharov v sosnyakakh sredney Sibiri: dis. … dok-ra biol. nauk [Zonal and Ecological Features of Forest Fires in Pine Forests of Central Siberia: Dr. Biol. Sci. Diss.]. Krasnoyarsk, 2005. 405 p.
10. Ivanova G.A., Conard S.G., McRae D.D., Beskorovainaya I.N., Bogorodskaya A.V., Zhila S.V., Ivanov V.A., Ivanov A.V., Kovaleva N.M., Krasnoshekova E.N., Kukavskaya E.A., Oreshkov D.N., Perevosnokova V.D., Samsonov Yu.N., Sorokin N.D., Tarasov P.A., Tzvet- kov P.A., Shishikin A.S. Vozdeystvie pozharov na komponenty ekosistemy srednetaezhnykh sosnyakov Sibiri [The Impact of Fires on the Ecosystem Components of Pine Forests of the Middle Taiga in Siberia]. Novosibirsk, 2014. 232 p.
11. Isaev A.S., Utkin A.I. Nizovye pozhary v listvennichnykh lesakh Vostochnoy Sibiri i znachenie stvolovykh vrediteley v poslepozharnom sostoyanii drevostoya [Surface Fires in Larch Forests of Eastern Siberia and the Meaning of Stem Pests in the Post-Fire Condition of Stands]. Zashchita lesov Sibiri ot nasekomykh vrediteley [Protection of Siberia Forests from Pests]. Moscow, 1963, pp. 118–183. 12. Kurbatskiy N.P. Issledovanie kolichestva i svoystv lesnykh goryuchikh materi-alov [The Quantity and Property Research of Forest Combustible Materials]. Voprosy lesnoy pirologii [Forest Pyrology Issues]. Krasnoyarsk, 1970, pp. 5–58.
13. Matveev P.M. Poslepozharnyy otpad derev'ev v listvennichnikakh merzlotnoy zony [Post-Fire Tree Mortality in Larch Forests of the Permafrost Zone]. Materialy konf. “Ispol'zovanie i vosstanovlenie resursov Angaro-Eniseyskogo regiona” [Proc. Conf. “The Use and Restoration of the Angara-Yenisei Region's Resources”]. Krasnoyarsk, 1991, pp. 74–78.
14. Melekhov I.S. Vliyanie pozharov na les [The Impact of Fires on Forests]. Mos-cow; Leningrad, 1948. 126 p.
15. Onuchin A.A., Spitsina N.T. Zakonomernosti izmeneniya massy khvoi v khvoynykh drevostoyakh [Laws of Change of the Needles Mass in Conifer Stands]. Lesovedenie [Russian Journal of Forest Science], 1995, no. 5, pp. 48–58.
16. Oreshkov D.N., Shishikin A.S. Dinamika zhivotnogo naseleniya pri vozdeystvii pozharov raznoy intensivnosti v srednetaezhnykh sosnyakakh Sredney Sibiri [The Dynamics of Animal Populations under the Influence of Fires of Varying Intensity in the Pine Forests of the Middle Taiga Zone in Middle Siberia]. Sibirskiy ekologicheskiy zhurnal [Contempo-rary Problems of Ecology], 2003, vol. 10, no. 6, pp. 743–748.
17. Pozdnyakov L.K., Protopopov V.V., Gorbatenko V.M. Biologicheskaya produk-tivnost' lesov Sredney Sibiri i Yakutii [The Biological Productivity of the Forests of Central Siberia and Yakutia]. Krasnoyarsk, 1969. 156 p.
18. Sannikov S.N. Lesnye pozhary kak evolyutsionno-ekologicheskiy faktor vozobnovleniya populyatsiy sosny v Zaural'e [Forest Fires as the Evolutionary and Ecologi-cal Factor of Regeneration of Pine Populations in Trans-Urals]. Gorenie i pozhary v lesu [Combustion and Fires in a Forest]. Krasnoyarsk, 1973, pp. 236–277.
19. Sannikova N.S. Ekologicheskie issledovaniya v lesnykh i lugovykh biogeotseno-zakh ravninnogo Zaural'ya [Environmental Studies in Forest and Meadow Biogeocenoses of Plain Trans-Urals]. Informatsionnye materialy Talitskogo statsionara [Information Materi-als of the Talitsky Station]. Sverdlovsk, 1978, pp. 15–19.
20. Semechkina M.G. Struktura fitomassy sosnyakov [The Phytomass Structure of Pine Forests]. Novosibirsk, 1978. 24 p.
21. Sofronov M.A. Lesnye pozhary v gorakh Yuzhnoy Sibiri [Forest Fires in the Mountains of Southern Siberia]. Moscow, 1967. 150 p.
22. Sukachev V.N., Zonn S.V., Motovilov G.P. Metodicheskie ukazaniya k izucheni-yu tipov lesa [Guidelines for the Study of Forest Types]. Moscow, 1957. 115 p.
23. Usol'tsev V.A. Rost i struktura fitomassy drevostoev [The Phytomass Growth and Structure of Forest Stands]. Novosibirsk, 1988. 250 p.
24. Usol'tsev V.A. Biologicheskaya produktivnost' lesov Severnoy Evrazii. Metody, baza dannykh i ee prilozheniya [The Biological Productivity of Forests of Northern Eurasia. The Methods, Database and Its Applications]. Yekaterinburg, 2007. 635 p.
25. Furyaev V.V., Kireev D.M. Izuchenie poslepozharnoy dinamiki lesov na land-shaftnoy osnove [A Study of the Post-Fire Forest Dynamics on the Landscape Basis]. Novo-sibirsk, 1979. 160 p.
26. Sheshukov M.A. Vliyanie pozharov na razvitie taezhnykh biogeotsenozov [The Impact of Fires on the Development of Boreal Ecosystems]. Gorenie i pozhary v lesu. Ch. III. Lesnye pozhary i ikh posledstviya [Combustion and Fires in a Forest. Part 3. Forest Fires and Their Consequences]. Krasnoyarsk, 1979, pp. 81–96.
27. Byram G.M. Forest Fire: Control and Use. New York; Toronto; London, 1959, pp. 61–89. 28. Cottam G., Curtis J.T. The Use of Distance Measures in Phytosociological Sam-pling. Ecology, 1956, vol. 37, no. 3, pp. 451–460.
29. Flannigan M.D., Krawchuk M.A., de Groot W.J., Wotton B.M., Gowman L.M. Implications of Changing Climate for Global Wildland Fire. International Journal of Wildland Fire, 2009, vol. 18, pp. 483–507.
30. Ivanova G.A., Conard S.G., Kukavskaya E.A., McRae D.J. Fire Impact on Car-bon Storage in Light Conifer Forests of the Lower Angara Region, Siberia. Environmental Research Letters, 2011, no. 6, iss. 4.
31. Kasischke E.S., Christensen N.L., Stocks B.J. Fire, Global Warming and the Car-bon Balance of Boreal Forests. Ecological Applications, 1995, vol. 5, no. 2, pp. 437–451.
32. Keane R.E., Arno S.F., Brown J.K. FIRESUM – an Ecological Process Model for Fire Succession in Western Conifer Forests. General Technical Report INT-266, USDA, Forest Service. Ogden, 1989. 76 p.
33. Keane R.E., Ryan K.C., Finney M.A. Simulating the Consequences of Fire and Climate Regimes on a Complex Landscape in Glacier National Park, Montana. Tall Timbers Fire Ecology Conf. Proc., 1998, vol. 2, pp. 310–324.
34. Korovin G.N. Analysis of the Distribution of Forest Fires in Russia. Fire in Eco-systems of Boreal Eurasia. Dordrecht; Boston; London, 1996, pp. 112–128.
35. McRae, D. J., Conard S.G., Ivanova G.A., Sukhinin A.I., Baker S.P., Samsonov Y.N., Blake T.W., Ivanov V.A., Ivanov A.V., Churkina T.V., Hao W.M., Koutzenogii K.P., Kovaleva N. Variability of Fire Behavior, Fire Effects, and Emissions in Scotch Pine For-ests of Central Siberia. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2006, vol. 11, no. 1, pp. 45–74.
36. Reinhardt E.D., Keane R.E., Brown J.K. Modeling Fire Effects. International Journal of Wildland Fire, 2001, vol. 10, no. 3–4, pp. 373–380.
37. Robichaud P.R., Miller S.M. Spatial Interpolation and Simulation of Post-Burn Duff Thickness after Prescribed Fire. International Journal of Wildland Fire, 1999, vol. 9, pp. 137–143.
38. Ryan K.S., Reinhardt E.D. Predicting Post-Fire Mortality of Seven Western Co-nifers. Canadian J. of Forest Research, 1988, no. 18, pp. 1291–1297.
39. Wardle D.A., Hornberg G., Zackrisson O., Kalela-Brundin M., Coomes D.A. Long-Term Effects of Wildfire on Ecosystem Properties Аcross an Island Area Gradient. Science, 2003, vol. 300, pp. 972–975.
Received on September 30, 2015

The Post-Fire Transformationof Forest Stand Рhytomass in Plantations of the Lower Angara Region

 

Make a Submission


ADP_cert_2024.png

Lesnoy Zhurnal (Russian Forestry Journal) was awarded the "Seal of Recognition for Active Data Provider of the Year 2024"

INDEXED IN: 


DOAJ_logo-colour.png

logotype.png

Логотип.png