Address: 17 Naberezhnaya Severnoy Dviny, Arkhangelsk 163002 Russian Federation. Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov. Office 1425

Phone / Fax: (818-2) 21-61-18
E-mail: forest@narfu.ru
http://lesnoizhurnal.ru/en/

RussianEnglishArchive

Absorption of Atmospheric Carbon Dioxide by the Wetland Ecosystems of Russia in Holocene. The Problems of Рaludification

Версия для печати
Creative Commons License
These works are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

B.V. Babikov, K.I. Kobak

Complete text of the article:

Download article (pdf, 0.6MB )

UDС

631.4.43

DOI:

DOI: 10.17238/issn0536-1036.2016.1.9

Abstract

Wetland ecosystems are the net carbon (atmospheric carbon dioxide) sink for the atmos-phere. The analysis of paludification speed and intensity of carbon accumulation in the peat in Russia during the Holocene is presented. During that period most of the peat bogs were formed in Russia. According to the current estimates, the area of peat bogs is 1.68 million km2, with wetlands – 3.69 million km2. All these lands contain more than 100 billion tons of carbon (Gt 100.93). Russia ranks first in the world in terms of accumulated peat. Annually 66 thousand Ha are swamped in the world. The average speed of paludification in Russia in Hol-ocene was 15 ... 18 thousand Ha per year. It varied under the influence of changing climatic, hydrological, geological, morphological and other factors, and it was significantly different in some natural zones and regions of Russia. For example, the average rate of paludification in Karelia (north-western part of Russia) in Holocene was 400 ha per year, while it ranged from 150 to 755 ha per year. The most intensive logging and peat accumulation was found during the Atlantic period of Holocene, when the types of wetland ecosystems and their balance were changed. The other areas of North-Western and Western Siberia of the Russian Federation have similarities of waterlogging. To date, the numerous data on the rate of carbon and peat accumulation in bog ecosystems of different types an average during the Holocene are gath-ered in Russia. These results are not complete and, unfortunately, make it impossible to deter-mine the current rate of accumulation of organic matter in the marshes and the nature of the ecosystem functioning (whether a marsh is a net sink or a net source of carbon dioxide for the atmosphere). Marsh drainage may increase the emissions of carbon dioxide into the at-mosphere. To determine the current (over the seasons, decades) rate of net carbon accumula-tion the balance method and the method of mathematical modeling of the marsh ecosystem are used. The calculations of the present rate of net carbon accumulation by the swamps according to the R. Clymo model (as modified by I.E. Turchinovich) showed that it was 37.6 million tons of carbon per year. Currently, the process of paludification in Russia have been intensified as a result of the global climate changes and extensive damage of the drain-age systems.
wetla

Authors

B.V. Babikov1, Doctor of Agricultural Sciences K.I. Kobak2, Doctor of Geographic Sciences

Affiliation

1Saint Petersburg State Forest Technical University under name of S.M. Kirov, Institutskiy per., 5, Saint Petersburg, 194021, Russian Federation; e-mail: lidun80@mail.ru2State Hydrological Institute, 2nd Line, 23, Vasilyevsky Island, Saint Petersburg, 199053, Russian Federation; e-mail: lidun80@mail.ru

Keywords

wetland ecosystems, Holocene, carbon, accumulation, peat, modeling.

References

1. Alekseev V.A., Zimnitskiy P.V. Statisticheskie dannye o bioraznoobrazii drevesnykh resursov Rossii na nachalo XXI veka [Statistical Data on the Biodiversity of Wood Resources in Russia at the Beginning of the XXI Century]. Saint Petersburg, 2006. 160 p.
2. Babikov B.V. Sostav vozdukha torfyanykh pochv i ego vliyanie na rost kul'tur sosny [The Air-Composition of Peat Soils and Its Impact on Growth of Pine]. Lesnoy zhur-nal, 1963, no. 6, pp. 14–19.
3. Babikov B.V. Ekologiya sosnovykh lesov na osushennykh bolotakh [Ecology of Pine Forests on Drained Swamps]. Saint Petersburg, 2004. 166 p.
4. Bolota Zapadnoy Sibiri [Marshes of Western Siberia]. Ed. by K.E. Ivanov, S.M. Novikov. Leningrad, 1976. 448 p.
5. Boch M.S., Kobak K.I., Kol'chugina T.P., Vinson T.S. Soderzhanie i skorost' ak-kumulyatsii ugleroda v bolotakh byvshego SSSR [Carbon Pools and Accumulation in Peat-lands of the Former Soviet Union]. Byulleten' MOIP [Bulletin of Moscow Society of Natu-ralists. Biological Series], 1994, vol. 99, iss. 4, pp. 59–70.
6. Budyko M.I., Ronov A.B., Yanshin A.L. Istoriya atmosfery [The History of the Atmosphere]. Leningrad, 1985. 207 p.
7. Vasil'ev S.V. Skorost' torfonakopleniya v Zapadnoy Sibiri [The Rate of Peat Ac-cumulation in Western Siberia]. Dinamika bolotnykh ekosistem Severnoy Evrazii v golotsene [Dynamics of Wetland Ecosystems of Northern Eurasia in Holocene]. Petrozavodsk, 2000, pp. 56–59.
8. Vomperskiy S.E. Rol' bolot v krugovorote ugleroda [The Role of Peatlands in Carbon Cycle]. XI Chteniya pamyati akad. V.N. Sukacheva “Biogeotsenoticheskie osoben-nosti bolot i ikh ispol'zovanie” [The XI Readings to the Memory of a Member of the Acad-emy of Sciences V.N. Sukachev “Biogeocenotic Features of Wetlands and their Use”]. Moscow, 1994, pp. 5–37.
9. Vomperskiy S.E., Tsyganova O.P., Glukhova T.V., Valyaeva N.A. Vertikal'nyy prirost torfa na bolotakh Rossii v golotsene po dannym radiouglerodnykh datirovok [Verti-cal Growth of Peat in the Bogs of Russia in Holocene According to the Radiocarbon Da-ting]. Dinamika bolotnykh ekosistem Severnoy Evrazii v golotsene [Dynamics of Wetland Ecosystems of Northern Eurasia in Holocene]. Petrozavodsk, 2000, pp. 53–55.
10. Vomperskiy S.E., Tsyganova O.P., Kovalev A.G., Glukhova T.V., Valyaeva N.A. Zabolochennost' territorii Rossii kak faktor svyazyvaniya atmosfernogo ugleroda [Pal-udification of the territory of Russia as an Atmospheric Carbon Sequestration Factor]. Glob-al'nye izmeneniya prirodnoy sredy i klimata [Global Changes of Environment and Climate]. Moscow, 1999, pp. 124–145.
11. Gadzhiev I.M., Smolentsev B.A. Rol' torfoobrazovaniya v formirovanii poch-vennogo pokrova Sibirskikh Uvalov v golotsene [The Role of Peat Formation in the Soil Forming in the Siberian Ridges in Holocene]. Dinamika bolotnykh ekosistem Severnoy Ev-razii v golotsene [Dynamics of Wetland Ecosystems of Northern Eurasia in Holocene]. Pet-rozavodsk, 2000, pp. 63–65.
12. Gidrologiya zabolochennykh territoriy zony mnogoletney merzloty Zapadnoy Sibiri [Hydrology of Peat Lands of the Permafrost Zone of Western Siberia]. Ed. by S.M. Novikov. Saint Petersburg, 2009. 520 p.
13. Glebov F.Z., Toleyko L.S., Klimanov V.A., Karpenko L.V., Dashkovskaya I.S. Dinamika paleorastitel'nosti, paleoklimata, nakopleniya torfa i ugleroda v mezhdurech'e Obi i Vasyugana (Zapadno-Sibirskaya nizmennost') [Dynamics of Palaeovegetation, Paleocli-mate, Peat and Carbon Accumulation in the Interfluve Area of the Ob and Vasyugan Rivers (West Siberian Lowland)]. Dinamika bolotnykh ekosistem Severnoy Evrazii v golotsene [Dynamics of Wetland Ecosystems of Northern Eurasia in Holocene]. Petrozavodsk, 2000, pp. 16–19.
14. Elina G.A. Dinamika bolotoobrazovaniya na severo-zapade Rossii v golotsene [Dynamics of Paludification in North-West of Russia in Holocene]. XI Chteniya pamyati akad. V.N. Sukacheva “Biogeotsenoticheskie osobennosti bolot i ikh ispol'zovanie” [The XI Readings to the Memory of a Member of the Academy of Sciences V.N. Sukachev “Bioge-ocenotic Features of Wetlands and their Use”]. Moscow, 1994, pp. 61–84.
15. Elina G.A., Kuznetsov O.L., Maksimov A.I. Strukturno-funktsional'naya organi-zatsiya i dinamika bolotnykh ekosistem Karelii [Structural and Functional Organization and Dynamics of Wetland Ecosystems of Karelia]. Leningrad, 1984. 128 p.
16. Efimova N.A., Zhil'tsova E.L., Lemeshko N.A., Strokina L.A. O sopostavlenii iz-meneniy klimata v 1981–2000 gg. s paleoanalogami global'nogo potepleniya [On the Compar-ison of Climate Change in 1981–2000 with the Paleoanalogs of Global Warming]. Meteor-ologiya i gidrologiya [Russian Meteorology and Hydrology], 2004, no. 8, pp. 18–23
17. Zaytseva N.A. O rabote Soveta-seminara RAN “Vozmozhnosti predotvrash-cheniya izmeneniy klimata i ego negativnykh posledstviy”, problema Kiotskogo Protokola [On the Work of the Council-Seminar of the Russian Academy of Sciences “Opportunities of Climate Change Preventing and Its Adverse Effects”, the Problem of the Kyoto Protocol]. Materialy Vseros. konf. “Nereshennye problemy global'noy klimatologii”. Sankt-Peterburg, 10–11 iyunya, 2010 g. [Proc. All-Russian Conf. “Unresolved Problems of Global Climate”. St. Petersburg, June 10–11, 2010]. Saint Petersburg, 2010, pp. 25–28.
18. Inisheva L.I. Bolota i biosfera. Vvedenie [Bogs and Biosphere. Introduction]. Materialy VII Vseros. nauch. shk., 13–15 sentyabrya 2010 g. [Proc. VII All-Russian Sci. School, 13–15 September, 2010]. Tomsk, 2010, pp. 3–4.
19. Inisheva L.I., Golovatskaya E.A. Stok i emissiya ugleroda v Vasyuganskom bo-lote [Carbon Stock and Emission in the Vasyugan Bog]. Bol'shoe Vasyuganskoe boloto. Sovremennoe sostoyanie i protsessy razvitiya [Great Vasyugan Bog. Current Status and De-velopment Processes]. Tomsk, 2002, pp. 123–133.
20. Kobak K.I. Bioticheskie komponenty uglerodnogo tsikla [Biotic Components of the Carbon Cycle]. Leningrad, 1988. 267 p.
21. Kobak K.I., Kondrasheva N.Yu., Lugina K.M., Toropova A.A., Turchinovich I.E. Analiz mnogoletnikh meteorologicheskikh nablyudeniy v Severo-Zapadnom regione Rossii [Analysis of Long-Term Meteorological Observations in the North-West Region of Russia]. Meteorologiya i gidrologiya [Russian Meteorology and Hydrology], 1999, no. 1, pp. 30–38.
22. Kobak K.I., Speranskaya N.A. Zabolachivanie i akkumulyatsiya ugleroda v bo-lotnykh ekosistemakh Rossii [Paludification and Carbon Accumulation in the Bog Ecosys-tems of Russia]. Strukturno-funktsional'nye issledovaniya rasteniy v prilozhenii k ak-tual'nym problemam ekologii i evolyutsii biosfery: Tez. dokl. [Structural and Functional Studies of Plants in the Annex to the Topical Issues of Ecology and Evolution of the Bio-sphere: Abs.]. Saint Petersburg, 2009, p. 26.
23. Konstantinov V.K. Gidrolesomeliorativnaya entsiklopediya [The Forest Recla-mation Encyclopedia]. Saint Petersburg, 2000. 367 p.
24. Kuz'min G.F. Bolota i ikh ispol'zovanie [Bogs and Their Use]. Tr. NII torfyanoy promyshlennosti [Proc. Research Institute of Peat Industry]. Saint Petersburg, 1993. 140 p.
25. Lapshina E.D. Bolota Zapadnoy Sibiri: dis… dok. biol. nauk [Bogs of Western Siberia: Dr. Biol. Sci. Abs.]. Tomsk, 2004. 37 p.
26. Liss O.L., Berezina N.A. Bolota Zapadno-Sibirskoy ravniny [Marshes of the West Siberian Plain]. Moscow, 1981. 208 p.
27. Lopatin V.G. O gidravlicheskom znachenii verkhovykh bolot [On the Hydraulic Value of Raised Bogs]. Vestnik LGU [Vestnik of Pushkin Leningrad State University], 1949, no. 2, pp. 37–49.
28. Novikov S.M., Batuev I.V. O reliktovykh bolotakh severa Zapadnoy Sibiri [About the Relict Marshes of the North of Western Siberia]. Izvestia RGO, 2010, vol. 142, iss. 3, pp. 72–76.
29. Novikov S.M., Usova L.I., Malyasova E.S. Vozrast i dinamika bolot Zapadnoy Sibiri [Age Dynamics of Wetlands of West Siberia]. Bolota i zabolochennye lesa v svete zadach ustoychivogo prirodopol'zovaniya [Marshes and Swamp Forests in the Challenges of Sustainable Environmental Management]. Moscow, 1999, pp. 72–76.
30. Novikov S.M., Usova L.I. Novye dannye o ploshchadi bolot i zapasakh torfa na territorii Rossii [New Data on the Area of Swamps and Peat Reserves in Russia]. Dinamika bolotnykh ekosistem Severnoy Evrazii v golotsene [Dynamics of Wetland Ecosystems of Northern Eurasia in Holocene]. Petrozavodsk, 2000, pp. 49–52.
31. Neyshtadt M.I., Malik M.I. Proshloe, nastoyashchee i budushchee zapadno-sibirskikh bolot [The Past, Present and the Future of the West-Siberian Swamps]. Priroda, 1980, no. 11, pp. 11–20.
32. Pologova N.N., Lapshina E.D. Nakoplenie ugleroda v torfyanykh zalezhakh Bol'shogo Vasyuganskogo bolota [Carbon Accumulation in the Peat Deposits of the Great Vasyugan Swamp]. Bol'shoe Vasyuganskoe boloto. Sovremennoe sostoyanie i protsessy razvitiya [The Great Vasyugan Swamp. Current Status and Processes of Development]. Tomsk, 2002, pp. 174–179.
33. Predstoyashchie izmeneniya klimata. Sovmestnyy sovetsko-amerikanskiy otchet o klimate i ego izmeneniyakh [The Upcoming Climate Change. The Joint Soviet-American Report on Climate and Climate Change]. Ed. by M.I. Budyko, Yu.A. Izrael, M.S. McCrack-en, A.D. Khekt. Leningrad, 1991. 269 p.
34. P'yavchenko N.I. Bolotoobrazovatel'nyy protsess v lesnoy zone [The Mire Crea-tion Process in the Forest Zone]. Znachenie bolot v biosfere [The Significance of Swamps in Biosphere]. Moscow, 1980, pр. 7–16.
35. P'yavchenko N.I. Torfyanye bolota, ikh priroda i khozyaystvennoe znachenie [Peat Bogs, Their Nature and Economic Importance]. Moscow, 1985, 152 p.
36. Kiotskiy protokol: pervye itogi [The Kyoto Protocol: the First Results]. Available at: http://www.climatechange.ru/node/1023.
37. Titlyanova A.A., Bazilevich N.I., Snytkov V.A. Biologicheskaya produktivnost' travyanistykh ekosistem [Biological Productivity of Herbaceous Ecosystems]. Novosibirsk, 1988, 134 p.
38. Turchinovich I.E., Kobak K.I., Kondrasheva N.Yu., Toropova A.A. Modelirovanie mnogoletnikh skorostey torfonakopleniya raznymi tipami bolot severo-zapada Rossii [Model-ling of Long-Term Rates of Peat Accumulation in Different Types of Marshes of the Northwest of Russia]. Dinamika bolotnykh ekosistem Severnoy Evrazii v golotsene [Dynamics of Wetland Ecosystems of Northern Eurasia in Holocene]. Petrozavodsk, 2000, pp. 60–62.
39. Khotinskiy N.A. Golotsen severnoy Evrazii [The Holocene of Northern Eurasia]. Moscow, 1977, 200 p.
40. Adams J. Carbon Pools and Its Changes. Proc. 14th INQA-Congress, Au-gust,1985. Berlin, 1995, pp. 17–23.
41. Atmospheric CO2 and the Global Carbon Cycle. USA Department of Energy, Re-port. DOE/ER 0239. Washington, D.C.
42. Botch M.S., Kobak K.I., Vinson T.S., Kolchugina T.P. Carbon Pools and Accu-mulation in Peatlands of the Former Soviet Union. Global Biogeochem. Cycles, 1995, vol. 9, no. 1, pp. 37–46.
43. Broecker W.S., Peng T.H. Carbon Cycle – 1985. Glacial to Interglacial Changes in the Operation of the Global Carbon Cycle. Radiocarbon, 1986, vol. 28, pp. 309–327.
44. Callendar G.S. On the Amount of Carbon Dioxide in the Atmosphere. Tellus, 1958, no. 10, pp. 243–251.
45. Clymo R.S. Limits to Peat Bog Growth. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1984, vol. 303b, pp. 605–654.
46. Clymo R.S. Assessing the Accumulation of Carbon in Peatlands. Northern Peat-lands in Global Climate Change. Ed. by R. Laiho, J. Laine, H. Vasander. Helsinki, 1996, no. 1/96, pp. 207–212.
47. Hansen J. Global Climate Changes as Forecast by Goddard Institute for Space Studies Three Dumensional Model. J. Geoph. Res., 1988, vol. 93, pp. 9341–9364.
48. Hansen J., Ch. Keeling, M. Harmon et al. Targent Atmosphere Carbon Dioxide. NASA Publ. Report, 2008. 124 p.
49. Hoffert M.I. Global Distribution of Atmospheric Carbon Dioxide. A Projection. Atm. Env., 1974, vol. 8, pp. 1225–1240.
50. Jenny H., Gessel S.P., Bingham F.T. Comparative Study of Decomposition Rate of Organic Matter in Temperate and Tropical Regions. Soil Sci., 1949, vol. 68, pp. 419–432.
51. Vitt D.H., Beilman D.V., Halsey L.A. Spatial and Temporal Trends in Carbon Storage of Peatlands of Continental Western Canada through the Holocene. Canadian Journ. of Earth Science, 2000, no. 37, pp. 283–287.
52. Volk T., Hoffert M.I. Ocean Carbon Pump. Analysis of Relative Strengtht and Efficiencies in Ocean-Driven Atmospheric CO2 Changes. The Carbon Cycle and Atmos-pheric CO2: Natural Variations Archean to Present. Proceedings of the Chapman Confer-ence on Natural Variations in Carbon Dioxide and the Carbon Cycle, Tarpon Springs, FL, January 9-13, 1984. Washington, DC, American Geophysical Union, 1985, pp. 91–110.
53. Zoltai S.C., Taylor S., Jeglum J.K., Mills G.F., Johnson J.D. Wetlands of Boreal Canada. Wetlands of Canada. Polyscience Publication. Montreal; Quebec, 1988, pp. 97–154. Received on March 18, 2015

Absorption of Atmospheric Carbon Dioxide by the Wetland Ecosystems of Russia in Holocene. The Problems of Рaludification

 

Make a Submission


ADP_cert_2024.png

Lesnoy Zhurnal (Russian Forestry Journal) was awarded the "Seal of Recognition for Active Data Provider of the Year 2024"

INDEXED IN: 


DOAJ_logo-colour.png

logotype.png

Логотип.png