Почтовый адрес: САФУ, Редакция «Лесной журнал», наб. Северной Двины, 17, г. Архангельск, Россия, 163002, ауд. 1425

Тел.: 8(8182) 21-61-18
Сайт: http://lesnoizhurnal.ru/ 
e-mail: forest@narfu.ru

RussianEnglishархив

Общественные затраты на про­изводство и заготовку древесного сырья в Польше

Версия для печати

Стрыковски В.

Рубрика: Экономика и организация производства

Скачать статью (pdf, 0.4MB )

УДК

630*66(438)

DOI:

Аннотация

Сведения об авторах

В. СТРЫКОВСКИ Институт технологии древесины, г. Познань

Ключевые слова

Литература

1. Babicki R., Men cel A. Konsekwencje degradacji zasobOw lesnych dla gospodarki drewnem w Polsce // Gospodarka Planowa.— 1989.— N 3.
2. Bojarski W. Koszt spoleczny wegla // Zycie Gospodarcze.— 1986.— N 22.
3. Dziewanowski R. Aspekty techniczno-ekonomiczne scinki surowca tartacznego iglastego i jego przerobu // Przemysl Drzewny.— 1986.— N 8.
4. Forest decline and reproduction regional and global consequences.— Laxenburg, Austria: International Institute For Applied Systems Analysis, 1987.
5. Informaeje operatywne GUS, Lesnictwo.— Warszawa, marzec 1987.
6. Кantогоwicz W. Rachunek ekono- miczny optymalnego wykorzystania zasobow // PWE.—1981.
7. Lange O. Dziela // PWN.— T. 2.— 1975.
8. Strykowski W., Bloch C z. Okreslenie spolecznych kosztow produkcji i pozyskania surowca drzewnego.— Poznan: Instytut Technologii Drewna, 1986.